Het beste resultaat behaal je met gezonde werknemers  

Zoek bedrijfspsycholoog

 • ACT Therapie
 • ADHD
 • Angst
 • Assessment
 • Autisme
 • Bedrijfspsychologie
 • Bedrijfspsycholoog
 • Boosheid
 • Burn-out
 • Coaching
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Cognitieve stoornissen
 • Communicatieproblemen
 • Depressie
 • Dramatherapie
 • Dwang & neurose
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • E-Health
 • EFT Therapie
 • EMDR
 • Eclectische therapie
 • Eetproblemen
 • Ervaringsgericht leren
 • Focussing
 • Gedragsproblemen
 • HSP begeleiding
 • Hechtingsproblematiek
 • Holistische therapie
 • Homeopathie
 • Hoogbegaafdheid
 • Hoogsensitief
 • Hypnose
 • Integratieve psychotherapie
 • Kind & Jeugd
 • Kinderloosheid
 • Leerproblemen
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Lichamelijke klachten
 • Loopbaan advies
 • Loopbaancoach
 • Mindfulness
 • Misbruik
 • NAH
 • NLP
 • Neuropsychologie
 • Onzekerheid
 • Opvoedingsvragen
 • Orthopedagogiek
 • Ouderen
 • Outplacement
 • PTSS
 • Paardentherapie
 • Paniek
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Persoonsgerichte Counseling
 • Psychosomatische klachten
 • Psychotherapie
 • Rationeel Emotieve Therapie
 • Relatieproblemen
 • Relatietherapie
 • Remedial Teaching
 • Rouw & Verlies
 • Schematherapie
 • Seksuele problemen
 • Single Coach
 • Slaapproblemen
 • Sociale vaardigheid
 • Somatoforme stoornissen
 • Sport
 • Sportpsycholoog
 • Stress
 • Systeemtherapie
 • Talentmanagement
 • Trauma
 • Verandermanagement
 • Verdriet
 • Vermoeidheid
 • Verslaving
 • Weerbaarheid
 • Werkgerelateerde problematiek
 • ZelfKennisMethode
 • Zelfbeeld & Zelfontwikkeling
 • Ziekteverzuim
 • Zingeving & Levensvragen
 • Zwangerschap
 • Man
 • Vrouw
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Turks

Bedrijfspsycholoog

Wat doet een bedrijfspsycholoog?

Een bedrijfspsycholoog helpt werkgevers en werknemers zo optimaal mogelijk gebruik te maken van hun capaciteit en potentieel. De bedrijfspsycholoog geeft advies en begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling en motivatie, en biedt hulp bij arbeidsgerelateerde problemen zoals conflicten en ziekteverzuim. Een bedrijfspsycholoog wordt ook wel arbeidspsycholoog of coach genoemd.

In onze prestatiemaatschappij is werk een belangrijk deel van het leven. Ieder bedrijf wil goed presteren. Het beste resultaat behaalt een bedrijf met gezonde werknemers die gemotiveerd zijn, en die zich steeds verder willen ontwikkelen. Er kunnen zich echter allerlei arbeidsgerelateerde problemen voordoen die dit in de weg staan. Ook blijven er altijd mogelijkheden tot verbetering in een bedrijf. Een bedrijfspsycholoog (of arbeidspsycholoog) kan daarbij helpen. Een bedrijfspsycholoog houdt zich binnen een bedrijf bezig met de volgende gebieden:

Stress en ziekteverzuim

Er is veel onderzoek gedaan naar werk en psyche. Niet alleen om psychische klachten te voorkomen, maar ook om prestaties te bevorderen. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.

ziekteverzuim burn outEén van de grootste probleemgebieden is stress. Een beetje stress kan prettig zijn. Het maakt je alert en levert je vaak zelfs betere werkprestaties. Als je echter constant het idee hebt dat er teveel van je gevraagd wordt, kan dat een overspannen gevoel geven. Wanneer je meer dan 6 maanden last hebt van overspannenheid spreken we van een burn-out. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Het lichaam heeft dan zoveel stress te verduren gehad dat je letterlijk uitgeput of ‘opgebrand’ bent.

Het voorkomen en terugdringen van stress en ziekteverzuim is één van de moeilijkste uitdagingen binnen een bedrijf. Ziek zijn is niet alleen vervelend voor de werknemer, het brengt ook hoge kosten met zich mee voor het bedrijf. Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt van de wet poortwachter is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Door deze wet worden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Een bedrijfspsycholoog kan dan uitkomst bieden. Bedrijfspsychologen behandelen veel klachten die (nog) niet ernstig zijn, om te voorkomen dat het ernstiger wordt, en helpen bij het re-integratieproces.

Persoonlijke ontwikkeling

Waar stress een voorbeeld is van psychisch probleem, is ontwikkeling een voorbeeld van een psychische uitdaging. Je bent een gezonde zzp’er, werkgever of werknemer. Toch heb je het gevoel dat er meer in het vat zit. Een coach of bedrijfspsycholoog kan je helpen om dat potentieel te benutten. Er kan worden onderzocht waar je interesses, en je sterke en zwakke punten liggen door middel van psychologisch onderzoek en een assessment.

arbeidspsycholoog coach re-integratieEen voorbeeld van een uitdaging is het verbeteren van je communicatie met collega’s, en het verbeteren van je assertiviteit. Als je bijvoorbeeld beter voor jezelf opkomt, levert dat prettigere gesprekken op, en effectievere werkprocessen. Een bedrijfspsycholoog gebruikt psychologische inzichten om te achterhalen wat je in de weg zit tijdens de communicatie met collega’s. Met behulp van psychologische technieken en oefeningen gaan jullie aan de slag. Denk bij technieken bijvoorbeeld aan cognitieve gedragstherapie of mindfulness.

Wie schakelt een bedrijfspsycholoog in?

Zowel je werkgever als jijzelf kan een bedrijfspsycholoog benaderen. Sommige bedrijven hebben iemand in dienst. Het kan ook prettig zijn om een externe psycholoog in te schakelen. Je werkgever kan dit ook doen als er sprake is van veel verzuim door psychische klachten, of je kunt dit als werknemer doen voor persoonlijke ontwikkeling. Als er tijdens een sessie een klacht blijkt te zijn die verder reikt dan de arbeidssetting, kun je doorverwezen worden.

Een bedrijfspsycholoog die lid is van een beroepsvereniging heeft een geheimhoudingsplicht. Die geheimhouding mag slechts geschonden worden in heel uitzonderlijke gevallen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat vertrouwelijke informatie bij een werkgever terecht komt.

Vind hier een bedrijfspsycholoog in de buurt.

Psycholoog.nl