Assessment

assessment bedrijfspsycholoog coach

Wat is een assessment?

Een assessment is een beoordeling van de geschiktheid van een sollicitant met behulp van onder andere gesprekken, rollenspelen en psychologische tests. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure van veel grote bedrijven en van de overheid. Vooral wanneer het gaat om een hogere functie of een functie waar je integer moet zijn, wordt gebruik gemaakt van een assessment. Denk aan een functie bij de politie of defensie. Maar ook voor functies als account manager worden assessments afgenomen. Het doel van een assessment is om erachter te komen of je geschikt bent voor de functie waar je op solliciteert.

Hoe werkt een assessment?

Hoe een assessment is opgebouwd, is afhankelijk van het doel van het assessment en verschilt per bedrijf en beroepsgroep. Er zijn vele onderdelen waaruit een assessment kan bestaan. Denk aan een gesprek, rollenspel, groepsdiscussie, presentatie en een psychologische test. Een bedrijfspsycholoog neemt het assessment af.

Wat is de rol van de bedrijfspsycholoog bij een assessment?

De bedrijfspsycholoog heeft als doel inzicht te krijgen in je studie, werkverleden, motivatie, interesses, ambities, sterke punten, ontwikkelmogelijkheden, intelligentie, persoonlijkheid, werk- en denkniveau, werkhouding, stressbestendigheid en vaardigheden. De bedrijfspsycholoog is opgeleid om de juiste vragen te stellen en gericht onderzoek te doen. Als het assessment is afgerond, brengt de bedrijfspsycholoog aan de hand van de resultaten een advies uit aan de werkgever. De werkgever bepaalt dan of je wordt aangenomen voor de functie.

assessment coach bedrijfspsycholoog

Gesprek

Voor het daadwerkelijke assessment begint, vindt meestal eerst een gesprek plaats tussen de werkgever en jou als sollicitant. Deze is bedoeld om een indruk te krijgen van jou als persoon. Ook krijgt de werkgever een beeld van de motivatie waarom je deze functie wilt uitvoeren. Zodra je door de eerste gespreksronde heen bent, kan het assessment beginnen. Deze neemt de bedrijfspsycholoog af.

Rollenspel

Tijdens een rollenspel wordt gekeken hoe je op een gegeven situatie reageert. Hierbij wordt een geval uit de praktijk nagebootst. Jij en een of meer trainingsacteurs nemen een rol aan, waaruit blijkt hoe je je in deze situatie gedraagt. Zo kan de bedrijfspsycholoog een beeld krijgen van bepaalde vaardigheden en je werkhouding.

Groepsdiscussie

Discussiëren is een belangrijke vaardigheid voor als je moet samenwerken met collega’s. Tijdens een groepsdiscussie moet je je mening duidelijk maken en de ander proberen te overtuigen. Dit doe je door te luisteren, en door goede argumenten te geven. Tijdens een groepsdiscussie geef je een indruk van je persoonlijkheid; of je overtuigingskracht hebt, je standpunten kunt beargumenteren en of je goed kunt luisteren.

Presentatie

Een presentatie als onderdeel van een assessment geeft je de gelegenheid je motivatie voor de functie en je stressbestendigheid te laten zien.

assessment beoordeling sollicitant

Psychologische test

Een psychologische test bestaat meestal uit een intelligentie- en persoonlijkheidstest. De vorm is doorgaans een combinatie van vragenlijsten en een gesprek met de bedrijfspsycholoog.

Bij een intelligentietest wordt bij benadering gemeten hoe je werk- en denkniveau is. In een relatief korte tijd moet je een aantal opgaven oplossen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om reken-, taal- of ruimtelijke problemen. Op grond van de uitslag van deze test wordt duidelijk welke taken je met meer of minder moeite zal volbrengen of aanleren. De betekenis van de score op een intelligentietest is meestal doorslaggevend voor de uitkomst van het assessment. Intelligentie is de belangrijkste voorspeller van hoe je gaat presteren in je werkzaamheden.

De persoonlijkheidstest, ook wel karaktertest genoemd, is ontworpen om de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat te testen. Ben je introvert of juist extravert? Ben je volgzaam of een leider? Ben je slordig of nauwkeurig? Met behulp van de persoonlijkheidstest wordt duidelijk welke eigenschappen je hebt, hoe je de werkhouding is en of je stressbestendig bent. Ook kan bekeken worden wat je sterke punten zijn en wat voor ontwikkelmogelijkheden er zijn.

Scores op persoonlijkheidstests hebben minder waarde dan die van intelligentietests. Het uiten van persoonlijkheidskenmerken is namelijk afhankelijk van de situatie waarin je verkeert, en vaak worden ook sociaal wenselijke antwoorden op persoonlijkheidstests gegeven.

Voorbereiding voor een assessment

Een bedrijfspsycholoog kan je ook helpen bij de voorbereiding op een assessment. Welke vragen kun je verwachten, heb je inzicht in je eigen sterke punten en ontwikkelpunten, hoe kom je zelfverzekerd over? Wat is je motivatie om aan de functie te willen beginnen? De bedrijfspsycholoog kan je helpen hierin inzicht te krijgen.

Klik hier voor een bedrijfspsycholoog bij jou in de buurt.

Psycholoog.nl