Teamontwikkeling

teamontwikkeling teamwork

Teamontwikkeling is het verbeteren van de prestaties en de samenwerking in een team. Een team bestaat uit verschillende typen mensen. Iedereen heeft andere drijfveren, talenten, ambities en behoeften. Om ervoor te zorgen dat de prestaties en samenwerking optimaal zijn, is het belangrijk om die van elkaar te weten. Als er verschillen zijn tussen werknemers kunnen jullie die beter leren begrijpen en accepteren en de taken op elkaar afstemmen. Daardoor kan er beter worden samengewerkt. Ook kunnen jullie dingen veranderen als het nodig is.

teamontwikkeling

Hoe werkt teamontwikkeling?

Elk team bevindt zich in een bepaalde ontwikkelingsfase, afhankelijk van hoe lang een team al samenwerkt. Een net startend team is zich net aan het oriënteren op de teamdoelen en leert elkaar net kennen. Een team dat al lang samenwerkt heeft al de nodige processen doorgemaakt. Om tot een optimaal functionerend team te komen, zou het team alle fasen moeten doorlopen. Ook het leiderschap heeft invloed op het ontwikkelproces van het team. Deze kan aangepast worden aan de fase waarin het team zich bevindt.

Ontwikkelingsfases bij teamontwikkeling

Er bestaan verschillende theorieën over ontwikkelingsfases bij teamontwikkeling.

 1. Over het algemeen kan gezegd worden dat in de eerste fase het team elkaar leert kennen. Men moet elkaar leren vertrouwen en de teamdoelen moeten duidelijk worden. Ze moeten met zijn allen de teamdoelen zien te halen.
 2. In de tweede fase leert het team elkaar te vertrouwen, en durven de teamleden zich meer uit te spreken naar elkaar. Er zullen conflicten ontstaan omdat ze wel de doelen willen halen, maar zich niet te veel willen aanpassen aan het team.
 3. In de derde fase weten de teamleden wat ze aan elkaar hebben. Ze vatten de conflicten niet meer persoonlijk op en weten hoe ze met elkaar moeten samenwerken. Ze zijn gericht op het halen van de teamdoelen en de teamleden ondersteunen elkaar.
 4. In de vierde fase zijn de teamdoelen echt duidelijk. De teamleden werken goed samen. Daardoor zijn de teamleden trots op hun prestatie.
 5. In de vijfde fase zijn de teamdoelen gehaald en betekent dat het einde van de samenwerking. Het team gaat uit elkaar of weer verder met een andere taak.
Voorwaarden voor een goede teamontwikkeling

Om goed te kunnen presteren, samenwerken en ontwikkelen als team, zijn er een paar voorwaarden nodig. Het is belangrijk dat je je veilig voelt in het team, dat er vertrouwen is in je kunnen en dat er naar je geluisterd wordt. Durf je je mening te geven? Durf je je fouten toe te geven? Durf je anderen aan te spreken op gedrag? Ben je bereid feedback te accepteren?

Ook is het handig om te weten of jouw drijfveren en ambities overeenkomen met de teamdoelen. En wat je verantwoordelijkheden zijn. Als er verschillen zijn kunnen jullie bekijken of jullie eraan kunnen werken om op één lijn te komen. Verschillende teamleden kunnen elkaar aanvullen in elkaars talenten, dus is het goed te weten wie welke talenten heeft en wie dus welke taken oppakt.

Soms is de sfeer in een team niet veilig. Dan kan het gebeuren dat je niet genoeg vertrouwen in jezelf hebt om een meningsverschil aan de orde te stellen. Of je neemt de taken van je collega over omdat je niet goed weet of hij of jij het nu moest doen. Een bedrijfspsycholoog kan in dat soort gevallen helpen hier inzichten over te krijgen. Hij kijkt van buitenaf en zegt wat hij waarneemt in het team. En in welke ontwikkelingsfase het team zich bevindt. Dat kan een heleboel helderheid geven. De bedrijfspsycholoog gaat met jullie in gesprek, geeft workshops en praktische tips om de teamontwikkeling te verbeteren.

Vragen die kunnen worden beantwoord met hulp van de bedrijfspsycholoog zijn:

 • Wat zijn jouw drijfveren, talenten, ambities en behoeften?
 • Wat zijn de drijfveren, talenten, ambities en behoeften van je collega’s?
 • Wat zijn de teamdoelen?
 • Welke verschillen en overeenkomsten zijn er?
 • Hoe kunnen we de verschillen begrijpen en accepteren?
 • Hoe zien jullie de organisatie en elkaar?
 • Maken jullie gebruik van elkaars talenten?
 • Voelt iedereen zich op zijn plek thuis?
 • Hoe gaan jullie met meningsverschillen en conflicten om?
 • Welke leiderschapsstijl past de leider toe?
 • Komt deze leiderschapsstijl overeen met de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt?

Klik hier voor een bedrijfspsycholoog bij jou in de buurt.

Psycholoog.nl