Radically Open – Dialectical Behavior Therapy (RO-DBT)

radically open dialectical behaviour therapy

Openheid, Flexibiliteit, Verbondenheid

Radically Open – Dialectical Behavior Therapy (RO-DBT) is een nieuwe evidence based behandeling uit Engeland die zich richt op het behandelen van overmatige zelfbeheersing, oftewel overcontrole.

RO-DBT kan hiermee worden ingezet op een breed spectrum van problemen waarbij emotionele overcontrole een grote rol speelt, zoals anorexia nervosa, chronische depressie, persoonlijkheidsstoornissen en obsessief-compulsief gedrag. RO-DBT is juist voor deze moeilijk te behandelen problemen bewezen effectief gebleken, en komt nu naar Nederland.

Extreme Zelfbeheersing

Een goede mate van zelfbeheersing is gelinkt aan succes en geluk. Er bestaat echter ook een grote groep mensen die emotioneel over-gecontroleerd zijn, en die zelfbeheersing tot het uiterste rekken. Dit kan zich op heel veel verschillende manieren manifesteren, zoals in hyper-perfectionisme, dwangmatige planning, achterdocht, geremde emoties, verminderde empathie, ontwijkend gedrag, rigide gedrag of afstandelijkheid in relaties.

Te veel zelfbeheersing en overcontrole leiden vaak tot problemen, en zijn gelinkt aan sociale isolatie, verminderd interpersoonlijk functioneren, en ernstige en moeilijk te behandelen psychische problemen.

Radically Open

Openheid, flexibiliteit en verbondenheid zijn drie kernbegrippen die verbonden zijn aan ons psychisch welzijn. Wanneer je open staat voor nieuwe ervaringen, flexibel kunt omgaan met een veranderende omgeving, en je je verbonden voelt met de mensen om je heen, vergroot dat je psychisch welzijn. De behandeling richt zich dan ook het vergroten van:

  1. Ontvankelijkheid en openheid voor nieuwe ervaringen en ontkrachtende feedback om te kunnen leren en groeien.
  2. Flexibele zelfbeheersing om je aan te kunnen passen aan een veranderende omgeving.
  3. Intimiteit en sociale verbondenheid (met ten minste één andere persoon): de overleving van een soort vereist vaardigheden om langdurige relaties aan te gaan en samen te kunnen werken.

In onderstaande video aan het woord: de oprichter van de behandeling Professor Thomas R. Lynch, van de University of Southampton.

RO-DBT komt nu naar Nederland


Psycholoog.nl organiseert een eendaagse introductietraining op 

Vrijdag 2 maart 2018 
Geaccrediteerd door het NIP  (7)  &  FGzPT (6)
                                                                                                          
Locatie: Utrecht Hoog Catherijne
Kosten: 199,- ex BTW
Trainer

 Dr. Sophie Rushbrook
Dr. Sophie Rushbrook
Clinical Psychologist at
Dorset HealthCare NHS Foundation Trust,
Bournemouth, UK.

Programma 
8:30-09:00      Registration
9:00-10:00      RO-DBT – an empirically based treatment
10:00-11:00    The problem of too much self control
11:00-11:15      Coffee break
11:15-12:45      The neuroregulatory  model and bio-social theory
12:45-13:30    Lunch Break
13:30-14:30    Signalling matters and Radical Openness
14:30-15:30    Assessing overcontrol
15:30-15:45    Coffee break
15:45-16:45    Treatment Structure, overview of RO skills and an example of targeting OC maladaptive behavior

 

Aanmelden voor de eendaagse introductietraining RO-DBT

Lees hier meer over Radically Open.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Psycholoog.nl