Systeemtherapie

systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een behandeling waarbij de mensen om je heen ook betrokken zijn. Tijdens deze therapie ligt de focus niet op jou, maar op het systeem waarin je functioneert, bijvoorbeeld je relatie of je gezin. Partners en gezinsleden komen dus mee naar de therapie.

Het doel van systeemtherapie is om interpersoonlijk gedrag te veranderen, bijvoorbeeld onderlinge ruzies. Daarnaast kan het helpen om anders te gaan denken over elkaar. Je leert bijvoorbeeld minder negatief over je partner te denken. Systeemtherapie lijkt dus wel wat op cognitieve gedragstherapie. In beide gevallen probeer je denken en gedrag te veranderen. Bij systeemtherapie ligt de focus op de omgang met elkaar.

Systeemtherapie: voor wie?

In heel veel relaties en gezinnen verloopt de communicatie niet optimaal: je ergert je aan elkaar, je laat elkaar niet uitpraten of jullie beschuldigen elkaar. Als de communicatieproblemen teveel worden, kan systeemtherapie uitkomst bieden. Tijdens een sessie ga je praten over jullie communicatie. Jullie psycholoog grijpt af en toe in of geeft feedback. Ook bij relatieproblemen staat communicatie vaak centraal.

In andere situaties kan systeemtherapie ook uitkomst bieden. Denk aan structuurproblemen binnen gezinnen. Als je gezin te hecht is hebben gezinsleden maar weinig contact met de buitenwereld. Iedereen zit zo dicht op elkaar dat individuele ontwikkeling bijna onmogelijk is. Zo’n gezin heet een ‘kluwengezin’. Tijdens therapie leer je elkaar meer ruimte te geven en open te staan voor de buitenwereld. Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Dat heet een ‘los-zandgezin’. Gezinsleden hebben dan veel contact met de buitenwereld maar bemoeien zich nauwelijks met elkaar.

Deze vorm van therapie kan ook helpen bij loyaliteitsproblemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij kind dat na een echtscheiding het gevoel heeft partij te moeten kiezen voor één van de ouders. Het kind wil loyaal zijn aan beide ouders, maar dat lukt niet. Soms gebeuren dit soort processen echter onbewust.

Als je individuele psychische klachten hebt, kan systeemtherapie helpen om je partner of familie voor te lichten. In groepsverband bespreek je jouw klachten of stoornis, onder leiding van een psycholoog. Zo leren jij en je partner of familieleden beter omgaan met jouw psychische stoornis. Dit kan ook worden gedaan tijdens psycho-educatie in groepsverband.

Systeemtherapie: wat kan ik verwachten?

Tijdens systeemtherapie probeer je gedrag en denkpatronen te veranderen. Je praat met je partner of familieleden onder leiding van een psycholoog. Je psycholoog laat iedereen aan het woord en geeft aan wat opvalt. Vaak gaat het over de vragen: ‘hoe ervaar je de ander en wat zou je graag van de ander willen’? Zo leer je anders omgaan met elkaar. Daardoor worden de problemen kleiner.

Wat loopt er niet lekker binnen jouw relatie of gezin? Bespreek met een systeemtherapeut de mogelijkheden om te veranderen.

Psycholoog.nl