Cyclothyme stoornis

Cyclothyme stoornis

In het kort

 • De cyclothyme stoornis is een milde vorm van de bipolaire stoornis
 • Bij een cyclothyme stoornis is sprake van milde stemmingswisselingen: milde depressieve periodes wisselen af met milde energieke of prikkelbare periodes
 • De klachten zijn minstens 2 jaar aanwezig

Mijn klacht

Cyclothyme stoornis

Misschien herken je bovenstaande punten niet en kun je je meer vinden in één van onderstaande, of lees verder over de cyclothyme stoornis:

Wat is een cyclothyme stoornis?

De cyclothyme stoornis is een bipolaire stemmingsstoornis. Het is een langdurige maar mildere vorm van de bipolaire stoornis. Iemand met een bipolaire stoornis werd vroeger ook wel manisch depressief genoemd.

Bij de cyclothyme stoornis zijn er regelmatig terugkerende milde stemmingswisselingen. Milde depressieve periodes wisselen af met milde manische episodes. Dit zijn periodes waarin de persoon energieker of prikkelbaarder is dan normaal. Deze periodes zijn echter nooit ernstig genoeg om te spreken van een echte depressieve episode, manische episode of hypomane episode (mildere vorm van manische episode). De klachten zijn dus niet zo ernstig als bij een bipolaire stoornis. Milde manische verschijnselen kunnen als prettig ervaren worden. Mensen zijn vrolijker, actiever en creatiever dan normaal. Om te spreken van een stoornis moet sprake zijn van beperkingen in het functioneren.

De stemmingswisselingen zijn minstens twee jaar aanwezig. In die periode is iemand nooit langer dan twee maanden klachtenvrij geweest. De klachten zijn het grootste deel van de dag aanwezig en meer dagen wel dan niet.

De cyclothyme stoornis begint doorgaans tijdens de adolescentie of jongvolwassenheid. Bij kinderen en adolescenten kan de stemming prikkelbaar zijn. Om bij hen de diagnose te kunnen stellen is het voldoende als de klachten gedurende één jaar aanwezig zijn.

Hoe vaak komt cyclothymie voor?

Naar het voorkomen van de cyclothyme stoornis is nog maar weinig onderzoek gedaan. Naar schatting 0,4 tot 1% van de mensen lijdt ooit in hun leven aan deze aandoening.

Symptomen cyclothyme stoornis

 • Er zijn minstens twee jaar (één jaar bij kinderen en adolescenten) perioden met lichte depressieve symptomen geweest die niet voldoen aan de criteria voor een depressie.
 • In diezelfde periode waren er ook lichte manische symptomen die niet voldoen aan de criteria voor manische episode, die horen bij een bipolaire stoornis.
 • De klachten waren minstens de helft van de tijd aanwezig en de persoon was niet langer dan twee maanden achtereen vrij van klachten.
 • De klachten worden niet veroorzaakt door een stoornis in het schizofreniespectrum, of psychotische stoornis. Ook wordt het niet veroorzaakt door een middel, of door een lichamelijke aandoening.

Behandeling cyclothyme stoornis

Mensen met een cyclothyme stoornis zoeken vaak geen hulp. Ze zeggen dingen als: ‘Ik ben altijd al zo geweest’. Zij gaan ervan uit dat er niets aan te doen valt.

Bij een depressie worden vaak antidepressiva voorgeschreven, maar bij een cyclothyme stoornis wordt dit afgeraden. Het kan ernstige gevolgen hebben. De kans bestaat dat iemand manisch wordt. Kinderen en jongeren tot 20 jaar die antidepressiva gebruiken hebben ook meer kans om zelfmoord te plegen. Als er al medicatie voorgeschreven wordt, moet die altijd vergezeld gaan van een psychologische behandeling.

Het kan moeilijk zijn om een partner te hebben met sterke stemmingswisselingen. In dit geval kan relatietherapie helpen.

Psychologische behandelingen zijn:

 • psycho-educatie
 • cognitieve gedragstherapie
 • interpersoonlijke therapie
 • mindfulness
 • leefstijladvies (slaap, voeding, beweging)
 • relatie- of gezinstherapie

Tips voor naasten

Kijk hier voor tips wanneer je naaste last heeft van een cyclothyme stoornis.

Psycholoog.nl