Pesten

Pesten is een vorm van agressie richting anderen. Er zijn verschillende soorten pestgedrag: fysiek, verbaal, sociaal en cyberpesten.