Separatieangst

Separatieangst

In het kort

 • Iemand met separatieangst is heel erg bang om gescheiden te worden van degene aan wie hij/zij gehecht is
  • Bij een separatieangststoornis past de overmatige angst niet meer bij de leeftijd
 • Er is sprake van langdurige en overmatige bezorgdheid dat de hechtingspersoon iets overkomt
 • Er treedt angst en stress op wanneer de hechtingspersoon uit de buurt dreigt te gaan
 • De angst geeft problemen in het dagelijks functioneren
 • Separatieangst wordt ook wel verlatingsangst of scheidingsangst genoemd
 • Separatieangst komt het vaakst voor bij kinderen

Mijn klacht

Herken je bovenstaande punten niet? Kies hier je voornaamste klacht of lees verder over separatieangst:

Wat is separatieangst?

Separatieangst is de overmatige angst om gescheiden te worden van degene aan wie we gehecht zijn. Bij kinderen gaat dit meestal om de ouders of verzorgers. Bij peuters tussen de 8 en 18 maanden is separatieangst (verlatingsangst) en eenkennigheid normaal. Bij kinderen is pas sprake van een separatieangststoornis als het gedrag niet meer past bij de leeftijd.

Mensen met separatieangst zijn vaak overbezorgd dat de ander iets ernstigs overkomt, zoals ziekte of overlijden. Ze weigeren van huis weg te gaan, of gaan slechts met grote tegenzin. Ze hebben er ook grote moeite mee als de ander van huis weggaat. De angst of vrees is voortdurend aanwezig en leidt tot beperkingen in het functioneren.

Symptomen separatieangst

Voor een separatieangststoornis moet minstens sprake zijn van drie van de volgende kenmerken:

 • Terugkerend buitensporig van streek zijn door het verwachten of ervaren van een scheiding van thuis of belangrijke anderen
 • Aanhoudende en buitensporige bezorgdheid over het verliezen van belangrijke anderen of bezorgdheid dat hen iets kan overkomen
 • Aanhoudende en buitensporige bezorgdheid over het meemaken van een gebeurtenis, die leidt tot de scheiding van belangrijke anderen, zoals verdwalen
 • Aanhoudende tegenzin of weigering om door de scheidingsangst ergens naartoe te gaan
 • Aanhoudende en buitensporige vrees of tegenzin om thuis of elders alleen of zonder belangrijke anderen te zijn.
 • Aanhoudende tegenzin of weigering om ergens anders dan thuis te slapen of te gaan slapen zonder dat een belangrijke ander in de buurt is
 • Herhaaldelijke nachtmerries over gescheiden te zijn of verlaten worden
 • Herhaaldelijke lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn of misselijkheid, op het moment dat een scheiding van de ander plaatsvindt of wordt verwacht

Hoe vaak komt separatieangst voor?

Separatieangst komt bij vrijwel alle kinderen een keer in hun ontwikkeling voor. Dit is heel normaal. Een separatieangststoornis komt bij 1 tot 2% van de bevolking voor. Bij kinderen wordt dit geschat op 4%. Dit is de meest voorkomende angststoornis bij kinderen.

Behandeling separatieangst

Een psychologische behandeling kan helpen om de angst te overwinnen. Van cognitieve gedragstherapie en exposure (blootstelling aan gevreesde situaties) is aangetoond dat ze tot positieve resultaten leiden. Soms wordt medicatie voorgeschreven, met name antidepressiva. Bij kinderen en jongeren tot 20 jaar wordt het gebruik hiervan sterk afgeraden. Het advies is om te starten met alleen een psychologische behandeling.

Binnenkort vind je hier meer over de behandeling van angsten. Vind hier een psycholoog die gespecialiseerd is in angstgerelateerde klachten.

Tips voor naasten

Kijk hier voor tips wanneer je naaste last heeft van separatieangst.

Psycholoog.nl