Slapeloosheid moeder gerelateerd aan slechtere slaapkwaliteit kind

Slaapproblemen

Slapeloosheid moeder gerelateerd aan slechtere slaapkwaliteit kind

Kinderen van moeders die last hebben van slapeloosheid, slapen zelf ook vaak slechter. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 200 Zwitserse kinderen en hun ouders. Bij de kinderen, die tussen de 7 en 12 jaar waren, werd thuis hun slaapcyclus gemeten door middel van EEG-apparatuur. De ouders werden ook gevraagd naar het slaapgedrag van hun kinderen, en naar hun eigen insomnia symptomen.

Uit het onderzoek bleek dat de kinderen van moeders die insomnia symptomen rapporteerden, objectief gemeten minder lang en minder diep slapen. Ook het inslapen van het kind duurde langer, net als de fase van lichte slaap. Deze verbanden werden niet gevonden wanneer vaders last hadden van slapeloosheid.

Verder bleek dat moeders’ en vaders’ eigen slaaploosheids-symptomen gerelateerd waren aan hun gerapporteerde strijd met hun kinderen over het tijdstip van naar bed gaan, de slaapduur, slaapangst, nachtelijk wakker worden, verstoorde ademhaling tijdens het slapen, en/of slaperigheid gedurende de dag.

slapeloosheid insomnia slaapproblemen

Een verklaring hiervoor kan zijn dat Zwitserse moeders gemiddeld meer tijd met hun kind doorbrengen dan de vaders. Ook nemen kinderen vaak het slaapgedrag van hun ouders over. Een slechte sfeer binnen het gezin kan tevens de slaap in gevaar brengen, zoals een familieruzie die vlak voor het slapengaan plaatsvindt. Tot slot zouden ouders met weinig slaap wellicht doorgaans minder goed de nachtrust van hun kind(eren) monitoren. Nachtrust speelt echter een essentiele rol voor het welzijn van kinderen, en het is belangrijk de negatieve spiraal in het slaapgedrag van het gezin te doorbreken. Een psycholoog kan hierbij helpen.

Bekijk alle nieuwsartikelen
Psycholoog.nl