Rikkert Iwema

Orthopedagoog Rikkert Iwema is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leerproblemen bij kinderen. In zijn eigen ‘Onderwijspraktijk Van De Wijk’ in Rotterdam Kralingen geeft hij ouders en kinderen advies en begeleiding wanneer leren niet vanzelf gaat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een kind moeite heeft met lezen (dyslexie) of met rekenen (dyscalculie), of door concentratieproblemen wegens ADHD. Moeite met leren kan positieve leerervaringen overschaduwen, daarom is het belangrijk te achterhalen waar dit vandaan komt, en hoe het leren weer leuk wordt. In de kleinschalige en persoonlijke sfeer van ‘Onderwijspraktijk Van De Wijk’ krijgen ouders advies wanneer zij vragen hebben met betrekking tot onderwijs, en worden kinderen geholpen om weer met plezier en succes naar school te gaan. “Het is interessant om te achterhalen waarom het leren bij een kind niet goed verloopt. Het mooiste is om een plan te kunnen maken, ze te kunnen helpen en ze vervolgens op te zien bloeien.”

Psycholoog.nl