Cognitieve gedragstherapie

cognitieve gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Een veelgebruikte psychologische behandeling die erg effectief is, is de cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie richt zich op de invloed van je gedachten (cognities) op je gedrag. Deze behandeling gaat ervan uit dat hoe je denkt, bepaalt hoe je je voelt. Je gevoelens hebben vervolgens weer invloed op je gedrag. Tijdens psychotherapie wordt deze methode ook vaak gebruikt.

Denken gaat vaak snel en onbewust. We denken eigenlijk de hele dag door, zonder dat we deze ‘gedachten’ bewust opmerken. Toch hebben deze onbewuste gedachten een sterke invloed op ons gevoelsleven. Vaak wordt ons gevoel bepaald door herinneringen van vroeger, fantasieën, en door opvattingen over bepaalde dingen. Ook je zelfbeeld is van  invloed op je cognities.

Wanneer je veel negatieve gedachten hebt, kun je gebeurtenissen in je leven negatief gaan interpreteren. Wanneer je bijvoorbeeld ontevreden bent met jezelf, ga je alles met die ‘ontevreden bril’ zien. Als een bekende vergeet gedag te zeggen, denk je al snel dat óók hij jou niet aardig vindt. In werkelijkheid zag diegene je niet, anders had hij zeker een praatje gemaakt. Negatieve gedachten kunnen je dagelijkse functioneren ernstig belemmeren, en houden problemen ook in stand. Je kunt je situaties gaan vermijden, boos worden, of last krijgen van angst of een depressie.

Cognitieve gedragstherapie: de 5-G’s

Cognitieve gedragstherapie is er vooral op gericht om problematische gedachten om te zetten in helpende gedachten. Tijdens cognitieve gedragstherapie wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘G-schema’, oftewel de 5 G’s:

Gebeurtenis  >  Gedachten  >  Gevoelens  >  Gedrag  >  Gevolg

Dit G-schema wordt gebruikt om te achterhalen waar je gedrag vandaan komt. Gedrag is namelijk altijd een reactie op een bepaalde gebeurtenis, die gedachten en gevoelens bij je aanwakkerden. Je gedrag wordt dus bepaald door je gedachten en gevoelens. Als eerste leer je tijdens de therapie je bewust te worden van je cognities, en waar deze vandaan komen. Vervolgens leer je in de therapie hoe je je interpretaties op een positieve manier kunt beïnvloeden. Je leert op een andere manier naar gebeurtenissen en naar jezelf te kijken.

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk effectief bewezen behandeling die kan helpen bij onder andere angstpaniek, slaapproblemen en depressieMotivatie is wel een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Iemand moet gemotiveerd zijn om naar zijn cognities te willen kijken, en deze te willen veranderen.

Vind hier een psycholoog die gespecialseerd is in cognitieve gedragstherapie.

Psycholoog.nl