Bindingsangst

Bindingsangst

In het kort

 • Bindingsangst is de angst om je aan iemand te binden, bang om uiteindelijk afgewezen te worden.
 • Het aangaan van langdurige relaties is voor mensen met bindingsangst moeilijk.
 • Een gebrek aan zelfvertrouwen ligt vaak ten grondslag aan bindingsangst.
 • Mensen met bindingsangst weten vaak niet dat ze bindingsangst hebben.

Wat is bindingsangst?

Bindingsangst is de angst om je aan iemand te binden, bang om uiteindelijk afgewezen te worden. Mensen met bindingsangst vinden het daarom moeilijk om een langdurige relatie aan te gaan met anderen.

Deze dieperliggende angst kan verschillende oorzaken hebben. Het kan komen door een onveilige hechting aan ouders of verzorgers in de vroege jeugd, bijvoorbeeld omdat niet op je gevoelens en behoeften werd ingespeeld. Ook kan het komen door langdurig pesten of door het overlijden van ouders of belangrijke anderen. Hierdoor heb je een gebrek aan veiligheid ervaren en heb je geen vertrouwen in anderen opgebouwd.

bindingDe manier waarop je als kind gehecht bent, bepaalt jouw beeld voor latere relaties. Het vormt een beeld voor jou over hoe relaties horen te zijn. Dus: ben je onveilig gehecht, dan ga je onbewust op zoek naar onveilige relaties omdat die overeenkomen met jouw beeld over relaties. Voor bindingsangst geldt dat je hebt geleerd dat je gevoelens en behoeften niet geldig zijn. Je mocht je gevoelens niet uiten of er was geen ruimte voor, bijvoorbeeld omdat je ouders of verzorgers het zelf te druk hadden. Het gevolg hiervan is dat je je eigen gevoelens niet serieus neemt of zelfs ontkent. In relaties ben je afstandelijk. Als iemand te dichtbij komt kap je het gauw af. Hieronder verborgen zit vaak een gebrek aan zelfvertrouwen. Je mocht niet volledig jezelf zijn, met al je gevoelens en behoeften en hebt dus het idee gekregen dat wat jij denkt en voelt niet op zijn plaats is. En dus uit je dit ook niet in een relatie.

Mensen met bindingsangst hebben niet altijd door dat ze te maken hebben met bindingsangst. Ze houden zichzelf voor dat ze niemand echt leuk genoeg vinden, of dat ze erg van hun vrijheid genieten. Maar als onderstaande kenmerken je bekend voorkomen, kan het weleens zijn dat je last hebt van bindingsangst.

Kenmerken bindingangst

 • Het moeilijk vinden om langdurig een verbinding aan te gaan met een ander
 • Moeite hebben met intimiteit
 • Moeite hebben met het vertrouwen van anderen
 • Niemand echt leuk of interessant genoeg vinden
 • Bang zijn dat de ander weer weggaat
 • Al heel lang vrijgezel zijn, geen haast hebben een partner te vinden
 • Nog nooit een lange stabiele relatie hebben gehad
 • Heel kritisch zijn
 • Je partner niet te vaak willen zien, liever dingen met je vrienden doen
 • Je gevoelens uitschakelen tijdens seks, je bent meer op de lust gericht
 • De neiging hebben om tijdens een relatie veel te flirten of vreemd te gaan
 • Niet teveel over een toekomst samen willen nadenken
 • Je niet emotioneel verbonden voelen met je partner
 • Twijfelen over je relaties, steeds terug blijven denken aan exen

Bindingsangst als excuus

De term bindingsangst wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Wanneer iemand achter je aan zit en je ziet diegene niet zitten, zeg je dat je bindingsangst hebt om ervan af te zijn. Of je vrijgezelle bestaan bevalt je uitstekend en je hebt er een sport van gemaakt om te ‘scoren’. Dan gebruik je de term bindingsangst als excuus om de volgende weer te versieren. Ook anderen kunnen je de term bindingsangst toekennen, als ze door jou afgewezen worden en dus een verklaring zoeken voor de afwijzing.

Vermoed jij dat je oprecht last hebt van bindingsangst? Samen met een psycholoog kun je onderzoeken welke hechtingsstijl je hebt, hoe dit zich uit, waar je écht bang voor bent en hoe je met je bindingsangst om kunt gaan. Zoek hier een psycholoog bij jou in de buurt.

Psycholoog.nl